Despre

DE LA SUBZISTENȚĂ LA DURABILITATE – SUSTENABIL!

POSDRU/184/5.2/S/154881

 

Semnatura proiectuluiObiectivul general al proiectului – Facilitarea accesului pe piata muncii a 400 persoane din mediul rural din fostele zone industrializate aferente regiunilor NV si Centru, prin dezvoltarea competentelor profesionale si anteprenoriale, crestrea gradului de informare privind evolutia pietei muncii, furnizarea de servicii de consiliere, formare profesioala, mediere si asistenta in domeniul antreprenorial, in vederea promovarii sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale.
Proiectul contribuie la dezvoltarea sustenabila si pe termen lung a capitalului uman din zone foste industrializate din mediul rural NV si Centru, prin dezvoltarea sustenbaila a competentelor profesionale si antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, prin implementarea unui pachet integrat de actiuni pentru promovarea si dezvoltarea capacitatii individuale prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, deruland programe integrate de servicii de ocupare, constientizare, consiliere si orientare profesionala, formare profesionala, mediere pe piata muncii, asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru intierea unei afaceri in mediul rural, asigurarea de oportunitati sporite pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta.
Proiectul se adreseaza unui nr de 400 pers din zonele rurale ale Reg NV si Centru,zone foste industrializate,vizand dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivit, prin corelarea educatiei si invatarii,cu piata muncii si asigurarrea de oportunitati sporite pt participarea viitoare pe o piata a muncii moderna si flexibila. Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din 400 pers din mediul rural,care doreste o imbunatatire a nivelului de trai prin participarea la programe de formare profesionala de dezvoltare a competentelor antreprenoriale si initierea de afaceri.
Implementarea proiectului va genera pe termen mediu si lung efecte pozitive asupra grupului tinta imbunatatind situatia profesionala si personala a acestora si a familiilor lor prin: 400 de persoane din mediul rural care vor participa la programe integrate(100%), din care 200 femei (50%); cresterea oportunitatilor de ocupare pentru 400 de persoane din mediul rural (200 femei) care vor beneficia de servicii de informare/constientizare si consiliere in cariera; 360 persoane din mediul rural (180 femei) care vor beneficia de programe de formare profesionala adecvate- in domenii nonagricole cerute pe piata regionala sau locala, care sa le permită sa beneficieze de avantajul oportunitatilor ce decurg din managementul si protectia mediului; 324 pers din mediul rural (162 femei) care vor fi certificate in cadrul proiectului (90% din 360 pers care vor participa la formare); 400 pers din mediul rural (200 femei) care vor beneficia de servicii de mediere; ponderea participarii din zonele rurale certificati in cadrul proiectului, care au obtinut un loc de munca – 30 persoane (9% din 324 persoane) vor fi angajate in alte sectoare decat in agricultura de subzistenta; 20 de persoane din mediul rural vor demara o afacere pe cont propriu in domenii nonagricole.
Prin realizarea obiectivului sau general, proiectul contribuie la realizarea obiectivului DMI 5.2 POSDRU si anume:Facilitarea insertiei persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural pe piata muncii;imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati nonagricole;asigurarea sustenabitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pt dezvoltarea intreprinderilor profitabile nonagricole;facilitarea integrarii durabile pe piata muncii prin furnizarea servicii de sprijin si suport pt membrii de familii dependenti din zonele rurale;cresterea oportunitilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pt crearea de noi locuri de munca/noi forme de ocupare pt persoane ocupate in agricultura de subzistenta din zonele rurale si promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale.Prin atingerea obiectivului general si obiectivelor specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU si obiectivelelor PRAOIS si PDR 2007-2013 ale regiunilor tinta, generand un efect pozitiv pe termen lung datorita dezvoltarii capitalului uman din mediul rural, zone foste industrializate,cresterii competitivitatii acestuia si promovarea culturii antreprenoriale.
Obiectivele specifice:
• (OS1)Cresterea accesului la servicii specializate de informare, orientare, consiliere, formare si mediere pt 400 pers din zonele vizate.
• (OS2)Cresterea nivelului de informare privind oportunitatile de formare si ocupare pt 400 pers din zonele rurale, foste industrializate.
• (OS3)Imbunatatirea nivelului de pregatire si motivare pt 360 pers din zonele zonele rurale, foste industrializate prin facilitarea accesului la programe de formare profesionala corelate cu cerintele pietei muncii locale/regionale in domenii de activitate nonagricole.
• (OS4)Promovarea culturii antreprenoriale pt 96 pers in vederea demararii unei activitati pe cont propriu in domenii nonagricole pt 20 persoane din grupul tinta.
• (OS5)Imbunatatirea calitatii fortei de munca si asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale foste industrializate in vederea cresterii ratei de ocupare cu 30 pers, prin furnizarea de programe integrate.